19.jpg

Wij kunnen de belasting vanuit uw leefomgeving opsporen, in kaart brengen en behandelen. Ook geven wij u voorlichting en advies.

Belasting vanuit uw leefomgeving opsporen

Bij de aanpak van stralingsbelasting beginnen wij met grondig onderzoek ter plekke. Dat gebeurt volgens een vaststaand onderzoeksprotocol en met speciale instrumenten. Daarbij gaat het om meten en waarnemen van stralingsbelasting. Het onderzoeken van emotionele velden is een optie. Wij doen dit als u aangeeft daar behoefte aan te hebben. Eventueel kunt u ook water- en luchtkwaliteit laten onderzoeken. Het onderzoek duurt ongeveer een dagdeel.

Voorlichting en advies

Dit onderzoek resulteert in een overzichtelijk rapport, dat aansluitend met u besproken wordt. Hierin geven we onze meetgegevens en waarnemingen weer. De meetgegevens toetsen we aan internationaal erkende normen en richtlijnen. Zo krijgt u inzicht in hoeverre uw leefomgeving in natuurlijke balans is en wat er eventueel moet gebeuren om deze balans te herstellen. Op basis van ons onderzoek geven wij adviezen en een offerte voor de uitvoeringsfase.
 

 

> Lees meer: Maatregelen en behandeling