21.jpg

Uw woning kan op verschillende manieren belast zijn

Voor een belangrijk deel is dit het gevolg van straling. Het gaat daarbij om kunstmatige, door de mens opgewekte vormen van straling. Deze zijn bijvoorbeeld afkomstig van elektriciteitskabels, hoogspanningsmasten, radarinstallaties of mobiele telecomzenders in de buurt. Deze straling komt in steeds sterkere mate voor en heeft de afgelopen decennia dan ook meer invloed gekregen. Naar verwachting zet die tendens zich voort.

Stralingsbelasting kent twee vormen: elektrobiologische en geopatische belasting

Bij elektrobiologische straling gaat het om de elektrische, magnetische en elektromagnetische velden in uw woning. Die zijn bijvoorbeeld afkomstig van verschillende elektrische apparaten (televisie, computer of draadloze (dect)telefoon), grondkabels of mobiele telecomzenders. Deze vorm van straling veroorzaakt elektrostress.

Geopatische belasting ontstaat door bepaalde verstoringen in het veld van de aarde. Bijvoorbeeld als gevolg van de aanwezigheid van zendmasten voor mobiele telecommunicatie of radarinstallaties. Uw woning kan op een plek staan waar deze verstoringen een rol spelen. Een verstoord veld kan uw gezondheid verzwakken.

Emotionele velden

Tenslotte kan uw woning ook belast zijn door emotionele velden. Deze ontstaan door traumatische gebeurtenissen op de plek van uw woning in het verleden, zoals plotseling verlies of langdurige strijd. Ook die hebben invloed op uw welzijn.

 

> Lees meer: Onze manier van werken